ქართული (GE)English (USA)Русский (CIS)

ჩვენს შესახებ

სასწავლო პროცესი

ჩვენი გუნდი

მშობელთათვის

მოსწავლეთათვის

კურსდამთავრებულები

მათემატიკის კათედრა

მათემატიკის კათედრამიზნები: • მათემატიკის სწავლების ორგანიზება და მართვა;


 • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე სასწავლო პროგრამების, მეთოდური მითითებების შემუშავება და აპრობაცია;


 • სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა;


 • სასწავლო პროცესის მონიტორინგის განხორციელება;


 • მასწავლებელთა რეგულარული შეკრებების ორგანიზება სასწავლო პროცესისა და მოსწავლეთა შედეგების ანალიზის მიზნით;


 • სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხების რეგულარული განხილვა;


 • პროექტის „კრიტიკული კოლეგა“ განხორციელება – მათემატიკის გაკვეთილებზე მასწავლებელთა ურთიერთდასწრების შედეგად სწავლების ხარისხის მუდმივი კონტროლი და ამაღლება.

 
 • საქართველო, თბილისი, უნივერსიტეტის ქ 7;
 • ტელ: +(995 32) 230-42-40; +(995 32) 230-90-65;
 • ელ.ფოსტა: saukune_21@yahoo.com
 • ელ.ფოსტა: info@21saukune.ge

მიიღეთ თუ არა სასურველი ინფორმაცია?