ქართული (GE)English (USA)Русский (CIS)

ჩვენს შესახებ

სასწავლო პროცესი

ჩვენი გუნდი

მშობელთათვის

მოსწავლეთათვის

კურსდამთავრებულები

ინგლისური ენა

 

ჩვენი სკოლის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის კათედრის მიზანია მოსწავლეეებს შეასწავლონ ინგლისური ენა ისე, რომ მათ შეძლონ მეტყველება და უპრობლემოდ კომუნიკაცია სხვადასხვა ხალხებისა და კულტურების წარმომადგენლებთან. ასევე, შეძლონ ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავება და ისეთი უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება, როგორებიცაა:  შემოქმედებითობა, თანამშრომლობა, კრიტიკული აზროვნება.

საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით, ინგლისური ენის ცოდნა განისაზღვრება შემდეგი დონეებით:

 

Beginner


Elementary


Pre-intermediate


Intermediate

Advance

 

ჩვენი კათედრის მიერ შემუშავებული საერთაშორისო სტანდარტის სწავლებით მიმდინარე პროგრამა, თითოეული საფეხურისთვის აღნიშნული დონის შესაბამისად შემდეგნაირად განისაზღვრა:

ინგლისური ენის სახელმძღვანელოები

I კლასი         English world 1

II კლასი        English world 2

III კლასი       English world 3

IV კლასი       English world 4

V კლასი        English world 5

VI კლასი       English world 6

წიგნების შეძენა შესაძლებელია:

1) “ინგლისური წიგნი საქართველოში”, უნივერსიტეტის გამომცემლობის კორპუსი ჭავჭავაძის ქ №14. ტელეფონი 2-30-85-50.

2) “საერთაშორისო სახლი“ – International House

26 მაისის მოედანი №2 (სასტუმრო აჭარასთან). ტელეფონი 2-33-01-79.

VII კლასი      Top Score 1 (წიგნის სახლი, ჭავჭავაძის ქ №14);

Real Life (pre-intermediate) (საერთაშორისო სახლი - International House)

VIII კლასი     New Inspiration 2 (წიგნის სახლი, ჭავჭავაძის ქ №14);

Real Life (intermediate) (საერთაშორისო სახლი - International House)

IX კლასი       Top Score 3 (წიგნის სახლი, ჭავჭავაძის ქ №14);

Solution (intermediate) (საერთაშორისო სახლი - International House)

X კლასი        Gateway A2 (წიგნის სახლი, ჭავჭავაძის ქ №14);

Real Life (upper-intermediate) (საერთაშორისო სახლი - International House)

XI კლასი       Gateway B1 (წიგნის სახლი, ჭავჭავაძის ქ №14);

Solution (upper-intermediate) (საერთაშორისო სახლი - International House)

XII კლასი      Gateway B1+ (წიგნის სახლი, ჭავჭავაძის ქ №14);

Solution (advanced) (საერთაშორისო სახლი - International House)

 
  • საქართველო, თბილისი, უნივერსიტეტის ქ 7;
  • ტელ: +(995 32) 230-42-40; +(995 32) 230-90-65;
  • ელ.ფოსტა: saukune_21@yahoo.com
  • ელ.ფოსტა: info@21saukune.ge

მიიღეთ თუ არა სასურველი ინფორმაცია?