ქალაქში განვითარებული მოვლენების გამო 18, 19 ივნისის გამოცდები მოხსნილია.
სკოლის  ადმინისტრაცია

კომენტარები