ჩვენი სკოლის 9 კლასის მოსწავლეს ერეკლე ნასიძეს გადაეცა ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა ფორუმის საუკეთესო დელეგატის სერტიფიკატი.

5665

კომენტარები