ბრიტანეთის საბჭო გაძლევთ საშუალებას ჩააბაროთ ინგლისური ენის კომპიუტერული ტესტი – Aptis და მიიღოთ სერთიფიკატი რომლის საშუალებითაც:

  • დაადგენთ თქვენი ინგლისური ენის ცოდნის დონეს კითხვის, წერის და მოსმენის უნარებში;
  • განსაზღვრავთ თქვენს მზაობას საზღვარგარეთ სწავლის გასაგრძელებლად და გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად;
  • განსაზღვრავთ თქვენს მზაობას ინგლისური ენის ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად;
  • განსაზღვრავთ თქვენს მზაობას უმაღლესი საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩასაბარებლად (FCE, CAE, IELTS, TOEFL);
  • განსაზღვრავთ ენის რომელი უნარის (კითხვა, წერა, მოსმენა) გაუმჯობესება გესაჭიროებათ სასურველი შედეგის მისაღწევად.

დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი

 

კომენტარები