პროექტის ფარგლებში X კლასელებმა წარმოადგინეს სხვადასხვა აქტუალური თემა TED Talk-ის ფორმატში.

გამოვლინდა გამარჯვებული ჯგუფი.

პროექტში მონაწილეობისთვის თითოეულ მოსწავლეს გადაეცა სერტიფიკატი.

კომენტარები