ინგლისური ენისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრების ორგანიზებით ჩატარდა ინტეგრირებული პროექტის პრეზენტაცია: სამეცნიერო გამოფენა „Science Fair“, სადაც VI და VII კლასის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს ჯგუფებში ჩატარებული კვლევის შედეგები.

კომენტარები