სულხან-საბა ორბელიანის კვირეული. ქართულისა ენისა და ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ერთობლივი პროექტი: იგავ-არაკები და ზღაპრები.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები