“საუბრები სკოლა XXI საუკუნეში”

სკოლა XXI საუკუნის საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეების შემეცნებითი შეხვედრა ძველი თბილისის რაიონულ პროკურორ, ბ-ნ მალხაზ გეწაძესთან

თემაზე: ბულინგი

 

კომენტარები