გრძელდება ონლაინ საუბრები “სკოლა XXI საუკუნეში”
ჩვენი სტუმარი, ქალბატონი მანანა ბეგიაშვილი, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი სახელოსნოს ავტორი და ხელმძღვანელი.

კომენტარები