შეხვედრა საქართველოში ტერორიზმის კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელ გიორგი გოგუაძესთან

კომენტარები