“ადამიანის ორგანიზმი” – ბუნებისმეტყველებისა და ისტ-ის ინტეგრირებული პროექტი.

 

კომენტარები