შპს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI საუკუნე
TBC ბანკი

ანგარიში GE49TB7149136080100002