პირველკლასელთა რეგისტრაცია იწყება მიმდინარე წლის 1 თებერვალს.

მსურველებმა გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი საბუთები:

1.  განცხადება სკოლის  დირექტორის  სახელზე;

2.  დაბადების მოწმობის  დედანი/ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

3.  ორი  ფოტოსურათი – 3×4;

4.  ჯანმრთელობის ცნობა;

5.  მშობელთა  პირადობის  მოწმობის  ასლები.

 

სწავლის საფასური

სწავლის საფასური უზრუნველყოფს პირველკლასელთა სახელმძღვანელოებს, ფორმას და კვებას და შეადგენს 8000 ლარს.

 

გახანგრძლივებული ჯგუფი

მსურველთათვის გახანგრძლივებული ჯგუფი მუშაობს 18.00 სთ–მდე.

წლიური გადასახადი შეადგენს 1000 ლარს.

 

გასაუბრება

სკოლაში მისაღებად სავალდებულოა ფსიქოლოგთან გასაუბრება.

 

სკოლის ფორმა

სკოლის ფორმის შეძენა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: ლადო კავსაძის ქ. № 8

ტელ:  +599 156 946

 

ტრანსპორტირება

ტრანსპორტით მომსახურება მძღოლთან შეთანხმებით

 

სკოლის საბანკო  რეკვიზიტები

შპს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა   XXI საუკუნე

TBC ბანკი

ანგარიში  GE49TB7149136080100002

 

ჩვენი სკოლის უპირატესობები