პირველ კლასში  მოსწავლეთა  მიღება

პირველ კლასში შემომსვლელთათვის სავალდებულოა შემდეგი  საბუთები:

1.  განცხადება–ანკეტა  სკოლის  დირექტორის  სახელზე.

(განცხადების  ფორმა  ინახება კანცელარიაში).

2.  დაბადების მოწმობის  დედანი / მოსწავლის  პირადი  ნომერი.

3.  ორი  ფოტოსურათი – 3×4.

4.  ჯანმრთელობის ცნობა.

5.  ცნობა  მშობელთა  საქმიანობის  შესახებ.

6.  მშობელთა  პირადობის  მოწმობის  ასლები.

სწავლის საფასური ითვალისწინებს პირველკლასელთა უზრუნველყოფას კვებით და სკოლის ფორმით.

სკოლაში მიღების წინ ბავშვებს ჩაუტარდებათ ფსიქოლოგთან გასაუბრება, რომლის შემდეგ მშობლებს მიეცემათ სათანადო რეკომენდაცია.

სკოლის  ფორმა

ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისთვის შექმნილია ფორმა, რომლის ტარება  სავალდებულოა საგაკვეთილო პროცესის დროს. ფორმის შეკვეთა და შეძენა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე:

მცხეთის ქ. № 2; ტელ:  899 560101

კვება:

სკოლაში ფუნქციონირებს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სასადილო. I და II  კლასელთათვის კვება უფასოა.

ტრანსპორტირება:

ჩვენ მოსწავლეებს შეუძლიათ ისარგებლონ სკოლის ტრანსპორტით, რომელიც მსურველებს თავაზობს მომსახურებას შემდეგ მარშრუტით:

  • საბურთალოს  ხაზი
  • ვაკის  ხაზი

 შესაძლებელია დამატებითი მარშრუტის დანიშვნა, მოთხოვნისამებრ.

გახანგრძლივებული ჯგუფი:

მსურველთათვის ფუნქციონირებს გახანგრძლივებული ჯგუფი 18.00 სთ–მდე.

სწავლის გადასახადი:

2016–2017 სასწავლო წელს სწავლის წლიური გადასახადია 6000 ლარი. სწავლების პირველ წელს სწავლის საფასური  უნდა დაიფაროს მიმდინარე წლის 1 ივნისამდე, სკოლასა და მშობელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად.

სკოლის საბანკო  რეკვიზიტები:

შპს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა   XXI საუკუნე

TBC ბანკი

ანგარიში  GE49TB7149136080100002

 

ჩვენი სკოლის უპირატესობები