ფორმალური დებატები

ფორმალური დებატების, ანუ კამათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება,თქვენი პირველი შეხვედრა იქნება მოსწავლეებთან, როგორც დებატკლუბის პოტენციურ წევრებთან. ამიტომ შეეცადეთ აღნიშნული გაცნობა დებატებთან არ დაამსგავსოთ მოსაწყენ ლექციას, სადაც ბავშვები მხოლოდ მსმენელების როლში იქნებიან. კარლ პოპერის დებატებთან დაკავშირებული ნებისმიერ საკითხზე საუბრის დაწყებისას კითხეთ მათ, თუ რა იციან ამის შესახებ. ნუ იფიქრებთ, რომ მათ არაფერი არ იციან იმის შესახებ, რაც მათ უნდა აუხსნათ. შეეცადეთ, რომ თვით მოსწავლეებს ათქმევინოთ თქვენი სათქმელი და გაკვეთილი გაცილებით საინტერესო გამოვა.
ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას თუ დავაკვირდებით, აღმოვაჩენთ რომ კამათი მისი განუყოფელი ნაწილია. თითოეული ინდივიდი უნიკალურია და შესაბამისად მისი მოსაზრებებიც ცხოვრების და ადამიანის შესახებ აბსოლუტურად განსხვავებულია სხვათა აზრებისაგან,რაც ბუნებრივად იწვევს იმას, რომ ადამიანები დისკუსიებს მართავენ ანუ კამათობენ სახლში – ოჯახის წევრებთან,სამსახურში -თანამშრომლებთან, მეგობრებთან. ვკამათობთ საყოფაცხოვრებო და პროფესიულ საკითხებზე,ხელოვნების, სპორტის,პოლიტიკის ირგვლივ.არსებობს შემთხვევები, როდესაც მოკამათე მხარეებისათვის საკამათო თემა არის ძალზედ მნიშვნელოვანი საინტერესო, მაგრამ უმეტესად თვით კამათის პროცესს მოაქვს დიდი ემოციური სიამოვნება.
ყოველდღიურ ცხოვრებაში კამათს არაფორმალური ხასიათი აქვს.ოპონენტები შესაძლებელია იცავდნენ ეთიკის ნორმებს, ყურადღებით უსმენდნენ ერთმანეთს და თავიანთ შეხედულებებსაც დასაბუთებით წარმოადგენდნენ, მაგრამ ასეთ კამათს არ აქვს არც სტრუქტურა,არც დროის რეგლამენტი და არც საგანგებო წესები და კანონები. აქედან გამომდინარე, იგი შეიძლება დაუსრულებლად გაგრძელდეს და არაფრის მომცემიც კი იყოს ორივე მხარისათვის.
კარლ პოკერის სახელობის დებატები რომელსაც ჩვენ სკოლაში შევლისწავლით,ფორმალური კამათის ერთ-ერთ სახეობას წარმოადგენს. ფორმალური კამათი, ანუ დებატები წესებით სათავეს ანგლოსაქსური ქვეყნებიდან იღებს,სადაც ამგვარი თამაშების წარმოება სასწავლო დაწესებულებებში დღემდე დიდი პოპულარობით სარგებლობს.