მეცნიერები ბავშვებს
ლექციების ციკლი

ჩვენი სკოლა ტრადიციულად, სასწავლო წლის განმავლობაში, მასპინძლობს მეცნიერების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს, როგორც ქართული, ასევე უცხოური უნივერსიტეტებიდან, რომლებიც მოსწავლეებს

უკითხავენ ლექციებს მათთვის საინტერესო თემებზე.
ამ ლექციების მიზანია აზიაროს ჩვენი მოსწავლეები მეცნიერების საფუძვლებს, უფრო ღრმად გააცნოს მათთვის უკვე ნაცნობი თემები, გაუღვივოს ინტერესი ისტორიის, არქეოლოგიის, მათემატიკის თუ ლიტერატურის მიმართ, ხელი შეუწყოს მოზარდებში მოსმენის კულტურის ჩამოყალიბებას, შეაჩვიოს ისინი აკადემიურ გარემოსა და ლექსიკას. ლექციების კურსის ფარგლებში ტარდება ასევე, შეხვედრები ცნობილ მეცნიერებთან, მწერლებთან, ჟურნალისტებთან, რასაც ინტერაქტიული ხასიათი აქვს, რაც განაპირობებს მოსწავლეების აქტიურად ჩაბმას დისკუსიებში.
ჩატარებული ლექციების თემატიკა და ავტორები:
მათემატიკის და ლოგიკის მოკლე ისტორია (პროფ. ნ. ბეძანიშვილი, იმპერიალ კოლეჯი, ლონდონი)
მონღოლთა „მოლოდინი“ ჯვაროსნებთან და ქრისტიანულ კავკასიაში (პროფ. ა. თვარაძე, თსუ)
რაზე მოგვითხრობს ნეკრესის ნაქალაქარისა და მონასტრის არქეოლოგიური გათხრები (პროფ. ნ. ბახტაძე, თსუ)
„ჰომეროსის საღამო“, შეხვდერა პროფ. რ. გორდეზიანთან
მზის სისტემის პლანეტები (პროფ. გ. რამიშვილი, ილიას უნივერსიტეტი)
ისტორიული წყაროების ინტერპრეტირება (პროფ. ს. ჯანაშია, ილიას უნივერსიტეტი)
სასრული და უსასრულო სიმრავლეები (პროფ. ნ. ბეჟანიშვილი, იმპერიალ კოლეჯი, ლონდონი)
მსოფლიოს მონარქები (გ, ჭანტურია, სკოლა „XXI საუკუნე“)
საქართველო 1921 წლის შემდეგ (თ. ჩაგელიშვილი)
საქართველოს დროშები (პროფ. ა. თვარაძე, თსუ)

image002

image004

image006