პირველ წელს მათემატიკის სწავლების მიზანია სააზროვნო უნარ–ჩვევების გამომუშავება: ლოგიკური აზროვნების განვითარება, დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღებისა და მისი შესრულების უნარის გამომუშავება, კვლევითი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. მოსწავლეები გაეცნობიან ნატურალურ რიცხვებს 20–ის ფარგლებში, შეუსაბამებენ რაოდენობას შესაბამის რიცხვს, შეასრულებენ მოქმედებებს, შეადარებენ რაოდენობებს, ამოიცნობენ და დაახასიათებენ ბრტყელ გეომეტრიულ ფიგურებს, შეძლებენ პერიოდული მიმდევრობის შევსებას და გაგრძელებას, გადაჭრიან მარტივ პრაქტიკულ ამოცანებს.

სახელმძღვანელო: მათემატიკა

ავტორები: ავთანდილ საგინაშვილი, თინა ბექაური