სასკოლო წერები. 1-3 აპრილი, 2015

III კლასი ქართული ენა  დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
IV კლასი ქართული ენა  დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
V კლასი ქართული ენა  დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დდრო დაზუსტდება
ბუნებისმეტყველება დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
VI კლასი მათემატიკა დრო დაზუსტდება
ბუნებისმეტყველება დრო დაზუსტდება
რუსული ენა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
VII კლასი მათემატიკა დრო დაზუსტდება 
ბუნებისმეტყველება დრო დაზუსტდება 
რუსული ენა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება 
VIII კლასი რუსული ენა დრო დაზუსტდება 
ბიოლოგია დრო დაზუსტდება
ფიზიკა დრო დაზუსტდება
ქიმია დრო დაზუსტდება 
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება 
IX კლასი მათემატიკა დრო დაზუსტდება 
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება 
რუსული ენა დრო დაზუსტდება
ხელოვნება/მუსიკა(ზეპ) დრო დაზუსტდება 
X კლასი მათემატიკა დრო დაზუსტდება 
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
რუსული ენა დრო დაზუსტდება
XI კლასი ფიზიკა დრო დაზუსტდება 
ქიმია დრო დაზუსტდება
ბიოლოგია დრო დაზუსტდება
გეოგრაფია დრო დაზუსტდება 
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება 
XII კლასი ქართული ენა დრო დაზუსტდება 
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
ისტორია დრო დაზუსტდება