სკოლაში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით, მშობლების დროულად ინფორმირების მიზნით, სწავლების თითოეულ საფეხურზე მოქმედებს შეტყობინებების სისტემა:

tick-boxმოსწავლის დღიური

dgiuri

tick-box ადმინისტრაციული წერილები

envelope

tick-box სკოლის ელექტრონული ფოსტა

xxi23  [email protected]

tick-box სკოლის საიტზე განთავსებული განცხადებები

xxi23   https://www.21saukune.ge/