ინგლისური ენისა და ლიტერატურის კათედრა

ჩვენი სკოლის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის კათედრის მიზანია მოსწავლეეებს შეასწავლონ ინგლისური ენა ისე, რომ მათ შეძლონ თავისუფლად მეტყველება და კომუნიკაცია სხვადასხვა ხალხებისა და კულტურების წარმომადგენლებთან, ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავება და ისეთი უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება, როგორებიცაა:  შემოქმედებითობა, თანამშრომლობა, კრიტიკული აზროვნება.

საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით, ინგლისური ენის ცოდნა განისაზღვრება შემდეგი დონეებით:

Beginner

Elementary

Pre-intermediate

Intermediate

Advance

ჩვენი კათედრის მიერ შემუშავებული საერთაშორისო სტანდარტის სწავლებით მიმდინარე პროგრამა, თითოეული საფეხურისთვის აღნიშნული დონის შესაბამისად შემდეგნაირად განისაზღვრა:

ინგლისური ენის სახელმძღვანელოები

I კლასი      –    English world 1

II კლასი     –   English world 2

III კლასი   –   English world 3

IV კლასი    –   English world 4

V კლასი     –    English world 5

VI კლასი   –    English world 6

VII კლასი     – Top Score 1;  Real Life (pre-intermediate) VIII კლასი   –  New Inspiration 2; Real Life (intermediate) IX კლასი    –  Top Score 3;  Solution (intermediate) X კლასი     –   Gateway A2;  Real Life (upper-intermediate) XI კლასი    –  Gateway B1;  Solution (upper-intermediate) XII კლასი  –   Gateway B1+ ;  Solution (advanced)

წიგნების შეძენა შესაძლებელია:

  •  “ინგლისური წიგნი საქართველოში”, უნივერსიტეტის გამომცემლობის კორპუსი      ჭავჭავაძის ქ №14. ტელ.: 2-30-85-50
  •  “საერთაშორისო სახლი“ – International House                                                                         26 მაისის მოედანი №2  ტელ.: 2-33-01-79
  • წიგნის სახლი ჭავჭავაძის ქ №14