ჩვენ გვჯერა უკეთესი მომავლის

ჩვენ გვჯერა უკეთესი მომავლის

ჩვენ ვაზროვნებთ

ჩვენ ვაზროვნებთ

ჩვენ ვეცნობით

ჩვენ ვაზროვნებთ

ჩვენ ვეხმარებით

ჩვენ ვიკვლევთ

ჩვენ ვიმარჯვებთ

ჩვენ ვოცნებობთ

ჩვენ ვერთობით

ჩვენ ვიმარჯვებთ

ჩვენ ვტოვებთ ჩვენს სახელებს

2019-02-16T18:33:19+00:00

PHOTO OF DAY

15.04.2019

12.03.2019

3.12.2018

12.11.2018

02.10.2017