ამზაშვილი ნანა
ინგლისური  ენის მასწავლებელი
ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა
სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
საშუალო სკოლის ინგლისური და გერმანული
ენების მასწავლებელი

არდაშელია ალეკო
ისტორიის მასწავლებელი
თბილისის აპლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.
 

ახვლედიანი ელისო
დაწყებითი კლასების სერტიფიცირებული მასწავლებელი
თემატური გაკვეთილების მასწავლებელი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ხელოვნებათმცოდნე

ბარკალაია ეთერი
 დაწყებითი კლასების მასწავლებელი (კვალიფიკაცია)
საქართველოს ვ.ი.  ლენინის სახ.  პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

ბასილაია ნათია
ხატვის მასწავლებელი
თბილისის ი.ნიკოლაძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი
მხატვარ -პედაგოგი
თბილისის სახემწიფო სამხატვრო აკადემია
მხატვარ-ფერმწერი

ბუაძე  თამარი
ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სერტიფიცირებული მასწავლებელი.
ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გვარჯალაძე ირინე
თემატური  გაკვეთილების მასწავლებელი
ი.ჭავჭავაძის სახ.თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედ. ინსტიტუტი
ინგლისური ენის მასწავლებელი
 

გიგაშვილი თამარი
მათემატიკის მასწავლებელი
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მათემატიკოსი
 

გოგორიშვილი ანა
ხელოვნების მასწავლებელი
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დევიძე ნანა
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.

ზამბახიძე იამზე
ინგლისური ენის სერტიფიცირებული  მასწავლებელი
ი.ჭავჭავაძის სახ.თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედ. ინსტიტუტი
ინგლისური და პოლონური ენები

ზედგინიძე მანანა
ფიზიკის მასწავლებელი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თვალიაშვილი ლია
ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და
ლიტერატურის მასწავლებელი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ინგლისური ენა და ლიტერატურა

თოფურია ეკატერინე
ქიმიის მასწავლებელი
ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

თურმანაული  გიორგი
ჭადრაკის მასწავლებელი
თბილისის  სასულიერო  აკადემია  და  სემინარია

იაშვილი ქეთევანი
დაწყებითი კლასების მასწავლებელი
თბილისის ი.გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უმაღლესი პედაგოგიური კოლეჯი
დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა-მეთოდიკა

იოსელიანი ნონა
დაწყებითი კლასების სერტიფიცირებული მასწავლებელი 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
გეოგრაფი

კალანდარიშვილი ნინო
დაწყებითი კლასების მასწავლებელი 

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

კალმახელიძე ირმა
ინგლისური ენის მასწავლებელი
თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახ.უცხო ენათა   სახელმწიფო ინსტიტუტი
ინგლისური და გერმანული ენები

კაჭარავა-ცინაური თეონა
გერმანული ენის მასწავლებელი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, მთარგმნელი-რეფერენტი

კერესელიძე მაკა
მათემატიკის 
სერტიფიცირებული 
მასწავლებელი

კეშელავა თამარი
 სამოქალაქო განათლება, იურიდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი, იურისტი

კობერიძე  მეგი
რუსული ენისა და  ლიტერატურის
სერტიფიცირებული 
მასწავლებელი
(რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე)
ს.ს.ორბელიანის სახელობუს თბილისის
სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
რუსული ენა და ლიტერატურა

ლეჟავა ეკატერინე
ფრანგული ენის სერტიფიცირებული 
მასწავლებელი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ფრანგული ენა და ლიტერატურა

მამფორია მაკა
ბიოლოგიის მასწავლებელი 
(საბუნებისმეტყველო კათედრის გამგე)

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ბიოლოგი,
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგი

მეგრელიშვილი ნინო
რუსული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეტრეველი თამარი
ქართული ენის  და ლიტერატურის მასწავლებელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მუჯირი ქეთევანი
 ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი

ნიკვაშვილი მაკა
ინგლისური ენის მასწავლებელი
ე.თაყაიშვილის სახელობის თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერისტეტი
 ინგლისური ენის მასწავლებელი

ნადირაძე ნათია
ისტორიის მასწავლებელი
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი

ნერგაძე მარიამი
მუსიკის მასწავლებელი
თბილისის ვანო ჯავახიშვილის სახელობის კონსერვატორია, სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
 

ოსეფაიშვილი თამარი
ინფორმატიკის მასწავლებელი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სახოკია  მეგი
რუსული ენისა და  ლიტერატურის
სერტიფიცირებული 
მასწავლებელი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
რუსული ენა და ლიტერატურა

სვანიძე  ანა
ფიზიკური კულტურის და სპორტის მასწავლებელი
საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია

სირაძე ქეთევანი
ქართული ენისა და ლიტერატურის
სერტიფიცირებული მასწავლებელი
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის 
მეცნიერებათა დოქტორი

სოფრომაძე ნატო
ინგლისური ენისა და ლიტერატურის 
სერტიფიცირებული მასწავლებელი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ინგლისური ენა და ლიტერატურა

ქართველიშვილი ქეთევანი
მუსიკის მსაწავლებელი
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორია, სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

ქობალია ნათელა
მათემატიკის მასწავლებელი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მათემატიკოსი

ქურიძე ირმა
ქართული ენისა და ლიტერატურის 
სერტიფიცირებული მასწავლებელი
თბილისის სულხან საბა ორბელიანის
სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი

ღურჭუმელია  მანანა
ბიოლოგიის მასწავლებელი
საქართველოს  სასოფლო-სამეურნეო  ინსტიტუტი

ღუღუნიშვილი თეიმურაზი
მათემატიკის მასწავლებელი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ყაჭეიშვილი თამარი
ხელოვნების სერტიფიცირებული 
მასწავლებელი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებათმცოდნე

ყიფიანი თამარი
ისტორიის სერტიფიცირებული 
მასწავლებელი (საზოგადოებრივი მეცნიერებათა კათედრის გამგე)

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შელია  რუსუდანი
ესპანური  ენის მასწავლებელი
ი.ჭავჭავაძის სახ.თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტი
ინგლისური და ესპანური ენები

ჩიგოგიძე ინგა
ინგლისური  ენის მასწავლებელი
თბილისის  საერო უნივერსიტეტი ”გეორგია”
ინგლისურ-თურქული ენა

ცისკარიძე ალისა
ფიზიკური კულტურის და სპორტის მასწავლებელი
საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი
ფიზაღზრდის მასწავლებლი და მხატვრული ტანვარჯიშის მწრთვნელი

ცუცქირიძე ნატალია
რუსული ენისა და  ლიტერატურის 
მასწავლებელი
ს.ს ორბელიანის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო  პედაგოგიური ინსტიტუტი
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ჯავახიშვილი ქეთევანი
მუსიკის მასწავლებელი
ი.ჭავჭავაძის სახ.თბილისის უცხო ენათა
სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

ჯაფარიძე დავითი
ისტორიის მასწავლებელი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საზღვარგარეთის, აღმოსავლეთის ქვეყნების
ქვეყანათმცოდნეობა

ჯოხაძე გოჩა
ცეკვის მასწავლებელი

ჯოხაძე თეა
ბიოლოგიის  მასწავლებელი
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი, ბიოლოგიის ბაკალავრი