History2019-11-07T10:51:47+00:00

Building

ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI საუკუნე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაა, სადაც 400–მდე მოსწავლე თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის განათლებას ეზიარება და XXI საუკუნის ღირსეულ მოქალაქედ ყალიბდება.

ჩვენი სკოლის ისტორია არსებობის მეორე ათეულ წელს ითვლის და მჭიდროდაა დაკავშირებული  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 53–ე საშუალო  სკოლასთან, რომელიც ათწლეულების მანძილზე ქვეყნის წარმატებული სასწავლო დაწესებულების სახელს ინარჩუნებდა. სკოლას ოთხი ათეული წელი ხელმძღვანელობდა საქართველოს დამსახურებული მასწავლებელი, ბრწყინვალების ორდენის კავალერი, ქ–ნი ლამარა მარგველაშვილი. სწორედ, მისი თაოსნობით, მისი ხანგრძლივი სასწავლო–აღმზრდელობითი გამოცდილების გათვალისწინებით და პროცესის ახლებური ხედვით, 2000 წელს, ოცდამეერთე საუკუნის მიჯნაზე, დაარსდა ახალი სკოლა, რომელსაც.”სკოლა XXI საუკუნე“ ეწოდა. ამ ხნის მანძილზე, სკოლა ერთ–ერთი წამყვანი სასწავლო .დაწესებულების სტატუსს ინარჩუნებს, რაც უმთავრესად, მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალთა გუნდის დამსახურებაა.

2008-2009 სასწავლო წლიდან, სკოლა ახალ, თანამედროვე მოთხოვნებზე გათვლილ შენობაში განთავსდა (პროექტის ავტორი, ბ–ნი კოკი ჟორჟოლაძე), რომლის კომფორტული და დაცული გარემო დიდწილად განაპირობებს სკოლის მისიის წარმატებით განხორციელებას.


direqtoriქალბატონი ლამარა მარგველაშვილის მიმართვა

ყმაწვილობა ყველაზე რთული პერიოდია ადამიანის ცხოვრებაში. ეს პიროვნების ფორმირების  უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. ჩემი პედაგოგიური მოღვაწეობის ნახევარსაუკუნოვანი გამოცდილება საშუალებას მაძლევს მოგახსენოთ, რომ გარემო, რომელშიც მოზარდის ინდივიდუალობა დაცული  და დაფასებულია, სწავლების მეთოდები ინოვაციური, მეცადინეობა კი წახალისებული, მნიშვნელოვნად განაპირობებს მის თავისუფალ, საკუთარ შესაძლებლობებში დაჯერებულ ახალგაზრდად ჩამოყალიბებას.

მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის ურთიერთპატივისცემა, კეთილგანწყობა და ნდობა, მოსწავლეების ურთიერთმხარდაჭერა, ჩვენი სკოლის ძირითადი მახასიათებლებია. აკადემიური პროგრამა, აქტივობების ფართო სპექტრი და სწავლების მეთოდოლოგია, მოსწავლის ნიჭის, მისი ინტერესების შესაბამისი ცოდნის მიღების ფართო შესაძლებლობებს იძლევა.

პროფესიონალთა მთელი გუნდის მონდომება და ძალისხმევა ჩვენი სკოლის ძირითად მიზანს ემსახურება: თითოეული კურსდამთავრებული განათლებულ, სამშობლოსა და თავისი ხალხის მოყვარულ, კეთილშობილ, თვითდამკვიდრებულ პიროვნებად ჩამოყალიბდეს. პიროვნებად, რომლისთვისაც სიკეთე, ადამიანების მიმართ გულისხმიერება და პატივისცემა, ოჯახისა და მეგობრების სიყვარული, ჩვენს მუდმივცვალებად სამყაროში უმთავრეს ფასეულობებად დარჩება.

 2010 წლის სექტემბერი


მრავალწლიანი გოცდილება და ტრადიციები