გამოცდები

სასკოლო წერების და გამოცდების განრიგი

2017-2018

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

გამოცდა

XI

ქართული  ფიზიკა ინგლისური 
მათემატიკა ქიმია  
ინგლისური  ბიოლოგია  
ისტორია გეოგრაფია  

X

ქართული  ფიზიკა  ქართული  
მათემატიკა ქიმია მათემატიკა 
ინგლისური  მათემატიკა გეოგრაფია
მესამე უცხოური რუსული ბიოლოგია
ისტორია (პრეზენტაცია)   მესამე უცხოური ენა
    ინგლისური 

IX

ქართული ფიზიკა ქართული
მათემატიკა ბიოლოგია მათემატიკა (CAT)
ინგლისური  მათემატიკა ქიმია (CAT)
მესამე უცხოური  რუსული ფიზიკა (CAT)
ისტორია (პრეზენტაცია)  გეოგრაფია(ზეპირი) ხელოვნება (ზეპირი) 
     ინგლისური

VIII

ქართული  ფიზიკა ქართული (ზეპირი)
მათემატიკა ქიმია მათემატიკა
ინგლისური ბიოლოგია(ზეპირი) მესამე უცხოური
მესამე უცხოური  რუსული ხელოვნება/ისტორია(ზეპირი)
ისტორია (პრეზენტაცია)    ინგლისური 

VII

ქართული  ბუნებისმეტყველება ქართული (ზეპირი)
მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა
ინგლისური რუსული მესამე უცხოური  
ისტორია/ხელოვნება(ზეპირი)   ხელოვნება/ისტორია(ზეპირი) 
    ინგლისური

VI

ქართული  ბუნებისმეტყველება ქართული (ზეპირი)
მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა
ინგლისური  რუსული  
  ინგლისური   

V

ქართული  ბუნებისმეტყველება ქართული (ზეპირი) 
მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა 
 ინგლისური ქართული  
   ინგლისური   

IV

ქართული მათემატიკა  
მათემატიკა ქართული  
  ინგლისური   

III

ქართული მათემატიკა  
მათემატიკა ქართული  
  ინგლისური   

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, მოსწავლის მიერ საგნის გაცდენილი საათების რაოდენობა აღემატება დასაშვებს (იხ,”ქცევის კოდექსი) და აღნიშნულ საგანში გამოცდა არ არის დანიშნული, მაშინ ინიშნება დამატებითი გამოცდა შესაბამის საგანში.

pastarchives-43x32ყურადღება !!!

წლის მაისში სკოლა „XXI საუკუნე“–ში ჩატარდება სასერთიფიკატო გამოცდა რუსულ ენაში

top_14

ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო  საგანმანათლებლო ცენტრი და მისი ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, სასწავლო  ცენტრი  „რუსული  სახლი“ ატარებს ტესტირებას რუსულ ენაში შემდეგი დონეების მიხედვით:

A1-ელემენტარული;

A2-საბაზო;

B1-1 სერტიფიცირებული;

B2-2 სერტიფიცირებული.

გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში გაიცემა შესაბამისი დონის

საერთაშორისო სერთიფიკატი, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფო

დოკუმენტს და მუდმივმოქმედია.

ინფორმაცია საცდელი გამოცდების, წინასწარი რეგისტრაციის და

სასერთიფიკატო გამოცდის ზუსტი თარიღების შესახებ განთავსდება

სკოლის ვებგვერდზე.