გამოცდები2019-02-07T13:09:27+00:00

სასკოლო წერების და გამოცდების განრიგი

2018-2019

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

გამოცდა

XI

 

ქართული 

ფიზიკა

 

მათემატიკა

ინგლისური

   

ქიმია(ზეპ)

   

ბიოლოგია

   

გეოგრაფია (ზეპ)

X

ქართული 

ფიზიკა 

ქართული  ენა

მათემატიკა

ქიმია

მათემატიკა

ინგლისური 

ბიოლოგია

მესამე უცხოური ენა

მესამე უცხოური

რუსული

ინგლისური ენა

ისტორია (პრეზენტაცია)

 

 

 

 

 

IX

ქართული

ფიზიკა

ქართული ენა(ზეპ)

მათემატიკა

ბიოლოგია

მათემატიკა 

ინგლისური 

რუსული

ხელოვნება (ზეპ

მესამე უცხოური 

გეოგრაფია(ზეპ)

ინგლისური ენა

 

 

 

 

 

 

VIII

ქართული 

ფიზიკა

ქართული ენა(ზეპ)

მათემატიკა

ქიმია

მესამე უცხოური ენა

ინგლისური

ბიოლოგია(ზეპ)

ისტორია(პრეზ)

მესამე უცხოური 

რუსული

ინგლისური ენა

 

 

 

VII

ქართული 

ბუნებისმეტყველება

ქართული ენა(ზეპ)

მათემატიკა

მათემატიკა

მესამე უცხოური ენა

ინგლისური

რუსული

ისტორია/ხელ. (ზეპ)

ისტორია/ხელოვნება(ზეპ)

 

ინგლისური ენა

 

 

 

VI

ქართული 

ბუნებისმეტყველება

ქართული ენა (ზეპ)

მათემატიკა

მათემატიკა

მათემატიკა (ზეპ)

ინგლისური 

რუსული

 

 

ინგლისური 

 

V

ქართული 

ბუნებისმეტყველება

 

მათემატიკა

მათემატიკა

 

 ინგლისური

ქართული

 

 

 ინგლისური 

 

IV

ქართული

მათემატიკა

 

მათემატიკა

ქართული

 

 

ინგლისური 

 

III

ქართული

მათემატიკა

 

მათემატიკა

ქართული

 

 

ინგლისური 

 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, მოსწავლის მიერ საგნის გაცდენილი საათების რაოდენობა აღემატება დასაშვებს (იხ,”ქცევის კოდექსი) და აღნიშნულ საგანში გამოცდა არ არის დანიშნული, მაშინ ინიშნება დამატებითი გამოცდა შესაბამის საგანში.

pastarchives-43x32ყურადღება !!!

წლის მაისში სკოლა „XXI საუკუნე“–ში ჩატარდება სასერთიფიკატო გამოცდა რუსულ ენაში

top_14

ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო  საგანმანათლებლო ცენტრი და მისი ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, სასწავლო  ცენტრი  „რუსული  სახლი“ ატარებს ტესტირებას რუსულ ენაში შემდეგი დონეების მიხედვით:

A1-ელემენტარული;

A2-საბაზო;

B1-1 სერტიფიცირებული;

B2-2 სერტიფიცირებული.

გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში გაიცემა შესაბამისი დონის

საერთაშორისო სერთიფიკატი, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფო

დოკუმენტს და მუდმივმოქმედია.

ინფორმაცია საცდელი გამოცდების, წინასწარი რეგისტრაციის და

სასერთიფიკატო გამოცდის ზუსტი თარიღების შესახებ განთავსდება

სკოლის ვებგვერდზე.