სასკოლო წერების და გამოცდების განრიგი

2019-2020

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

გამოცდა

XII

ქართული ენა

ქართული 

 
მათემატიკა

მათემატიკა

 
ინგლისური ენა ინგლისური ენა  
ისტორია ისტორია  

XI

ქართული 

ფიზიკა 

ქართული  ენა

მათემატიკა

ქიმია

მათემატიკა

ინგლისური ენა

ბიოლოგია

ინგლისური ენა

ისტორია

 

გეოგრაფია(ზეპ)

X

ქართული ენა

ფიზიკა

ქართული ენა

მათემატიკა

ქიმია

მათემატიკა 

ინგლისური ენა

ბიოლოგია

 მესამე ენა

მესამე უცხოური 

რუსული ენა

 

ისტორია(პრეზენტაცია)

ინგლისური ენა

 

IX

ქართული ენა

ფიზიკა

ქართული ენა(ზეპ)

მათემატიკა

ბიოლოგია

მათემატიკა

ინგლისური ენა

რუსული

ხელოვნება(ზეპ)

მესამე ენა 

გეოგრაფია(ზეპ)

ინგლისური ენა

 

 

ისტორია

VIII

ქართული 

ფიზიკა

ქართული ენა(ზეპ)

მათემატიკა

ქიმია

მესამე ენა

ინგლისური

ბიოლოგია(ზეპ)

ისტორია (პრეზენტაცია)

მესამე ენა

რუსული

მათემატიკა

 

 ინგლისური ენა

 

VII

ქართული 

მათემატიკა

ქართული ენა (ზეპ)

მათემატიკა

რუსული ენა

მესამე ენა

ინგლისური 

ბიოლოგია

ისტორია/ხელოვნება(ზეპ)

 

ფიზიკა 

 ინგლისური ენა

VI

ქართული 

ბუნებისმეტყველება

 ქართული ენა(ზეპ.)

მათემატიკა

მათემატიკა

მათემატიკა(ზეპ)

 

რუსული ენა

ინგლისური ენა

V

ქართული

ბუნებისმეტყველება

ინგლისური ენა

მათემატიკა

მათემატიკა

 

 

ქართული ენა 

 

IV

ქართული ენა

ქართული ენა

 ინგლისური ენა

მათემატიკა

მათემატიკა

 

III

ქართული ენა

ქართული ენა

 

მათემატიკა

მათემატიკა

 

 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, მოსწავლის მიერ საგნის გაცდენილი საათების რაოდენობა აღემატება დასაშვებს (იხ,”ქცევის კოდექსი) და აღნიშნულ საგანში გამოცდა არ არის დანიშნული, მაშინ ინიშნება დამატებითი გამოცდა შესაბამის საგანში.

pastarchives-43x32ყურადღება !!!

წლის მაისში  „სკოლა XXI საუკუნეში“ ჩატარდება სასერთიფიკატო გამოცდა რუსულ ენაში

top_14

ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო  საგანმანათლებლო ცენტრი და მისი ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, სასწავლო  ცენტრი  „რუსული  სახლი“ ატარებს ტესტირებას რუსულ ენაში შემდეგი დონეების მიხედვით:

A1-ელემენტარული;

A2-საბაზო;

B1-1 სერტიფიცირებული;

B2-2 სერტიფიცირებული.

გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში გაიცემა შესაბამისი დონის

საერთაშორისო სერთიფიკატი, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფო

დოკუმენტს და მუდმივმოქმედია.

ინფორმაცია საცდელი გამოცდების, წინასწარი რეგისტრაციის და

სასერთიფიკატო გამოცდის ზუსტი თარიღების შესახებ განთავსდება

სკოლის ვებგვერდზე.