2023-2024 სასწავლო წელი

book

საგანი
სახელმძღვანელო
გამომცემელი
ავტორი
მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული

„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

გ.ბერიშვილი, ი.კოტეტიშვილი ბ.სულაკაური

ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II,
ქართული ენა, მოსწავლის რვეული
„ნამდვილი და მოგონილი ამბები“

“ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე
ხელოვნება

ხელოვნება

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
ბაკურ სულაკაური, ნანა იოსელიანი, სოფო ქებურია
ბუნება

მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
მაია ბლიაძე
მუსიკა

მუსიკა

შპს “წყაროსთვალი”
მ. ოთიაშვილი

book

საგანი
სახელმძღვანელო
გამომცემელი

ავტორი

მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული

„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“
 გ.ბერიშვილი, ბ.სულაკაური
ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II,
ქართული ენა, მოსწავლის რვეული
„ნამდვილი და მოგონილი ამბები“

“ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე
ხელოვნება

მოსწავლი წიგნი, მოსწავლის რვეული

გამომცემლობა „პალიტრა L“
თ. კიკნაძე, ჯ. კახიანი
ბუნება

მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული

“ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

მაია ბლიაძე

მუსიკა

მოსწავლის წიგნი

გამომცემლობა „წყაროსთვალი“
მ.ოთიაშვილი
მე და საზოგადოება

მოსწავლის წიგნი.

მოსწავლის რვეული.

გამომცემლობა “სიდი”

ნინო ტალახაძე

book

საგანი
სახელმძღვანელო
გამომცემელი
ავტორი
მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული

„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“
მ. წილოსანი,
ნ. ჯაფარიძე,
ნ. წულაია
ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II,
ქართული ენა, მოსწავლის რვეული
„ნამდვილი და მოგონილი ამბები“

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე
ხელოვნება

მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული

გამომცემლობა „პალიტრა L“

თ. კიკნაძე,

ჯ. კახიანი

ბუნება

მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

მაია ბლიაძე

მუსიკა

მოსწავლის წიგნი

გამომცემლობა „წყაროსთვალი“
მ.ოთიაშვილი
მე და საზოგადოება
 მოსწავლის წიგნი. მოსწავლის რვეული.
 გამომცემლობა “სიდი”
ნინო ტალახაძე
რუსული ენა

Русский язык ( 5 класс) + Рабочая тетрадь

კლიო
შოშიაშვილი, ლუთიძე, ხომერიკი

book

საგანი
სახელმძღვანელო
გამომცემელი
ავტორი
მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი,

მოსწავლის რვეული

„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“
მ. წილოსანი,
ნ. ჯაფარიძე,
ნ. წულაია
ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი ლიტერატურა: ნაწ. I, .ნაწ. II
ქართული ენა, მოსწავლის რვეული
„ნამდვილი და მოგონილი ამბები“

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე, თეა ქიტოშვილი, გვანცა ჩხენკელი
ხელოვნება

მოსწავლი წიგნი,

მოსწავლის რვეული

გამომცემლობა „პალიტრა L“

თ. კიკნაძე,

ჯ. კახიანი

ბუნება

მოსწავლის წიგნი,

მოსწავლის რვეული

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
მაია ბლიაძე
მუსიკა

მოსწავლის წიგნი

 “გამომცემლობა ინტელექტი”
მ.ჩიკვაიძე
ჩვენი საქართველო

ჩვენი საქართველო-მოსწავლის წიგნი. მოსწავლის რვეული.

შპს “გამომცემლობა კლიო” 
რ.თოფჩიშვილი, ე. მეძმარიაშვილი
რუსული ენა

Русский язык ( 6 класс) + Рабочая тетрадь

კლიო
შოშიაშვილი, ლუთიძე, ხომერიკი

book

საგანი
სახელმძღვანელო
გამომცემელი
ავტორი
მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული
„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“
მ. წილოსანი,
ნ. ჯაფარიძე,
ნ. წულაია
ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი ლიტერატურა: ნაწ. I,

ნაწ. II, ქართული ენა, მოსწავლის რვეული
„ნამდვილი და მოგონილი ამბები“

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე, თეა ქიტოშვილი, გვანცა ჩხენკელი
ხელოვნება
მოსწავლი წიგნი, მოსწავლის რვეული
გამომცემლობა „პალიტრა L“
თ. კიკნაძე, ჯ. კახიანი
ბუნება
მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული
“ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
მაია ბლიაძე
მუსიკა
მუსიკა
შპს “წყაროსთვალი”
მ.ჩიკვაიძე
ჩვენი საქართველო
ჩვენი საქართველო-მოსწავლის წიგნი. მოსწავლის რვეული.
შპს “გამომცემლობა კლიო” 
რ.თოფჩიშვილი, ე.მეძმარიაშვილი
რუსული ენა

Русский язык ( 7 класс) + Рабочая тетрадь

კლიო
შოშიაშვილი, ლუთიძე, ხომერიკი

book

საგანი
სახელმძღვანელო
გამომცემელი
ავტორი

მათემატიკა

მათემატიკა

ავთანდილ საგინაშვილი
თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი და გიორგი ბექაური
ქართული ენა და ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურა, VII, მოსწავლის წიგნი ნაწ. I და ნაწ. II, ქართული ენა
„საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, დალი ბენაშვილი, მანანა რაზმაძე
მუსიკა
მუსიკა
შპს “გამომცემლობა ინტელექტი”
მარიკა ჩიკვაიძე
სახვითი ხელოვნება
ხელოვნება
შპს სულაკაურის გამომცემლობა

ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია

ისტორია
ისტორია-მოსწავლი წიგნი. მოსწავლის რვეული
შპს გამომცემლობა დიოგენე

ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე

ბიოლოგია
ბიოლოგია
გამომცემლობა ბაკურ სულაკაური

რუსუდან ახვლედიანი, ნატო შათირიშვილი, მზია სულამანიძე

გეოგრაფია
გეოგრაფა-მოსწავლის წიგნი. მოსწავლის რვეული.
შპს სულაკაურის გამომცემლობა
მაია ბლიაძე, მ.სეხნიაშვილი

ფიზიკა

ფიზიკა
შპს ფოტონი
ირმა ლორია, ნინო ქემოკლიძე

მოქალაქეობა

მოსწავლის წიგნი
გამომცემლობა “კლიო”
გოგოლაძე, ჯინჭარაძე

რუსული ენა

Русский язык ( 8 класс) + Рабочая тетрадь
ბაკურ სულაკაური
მეგი კობერიძე

book

საგანი
სახელმძღვანელო
გამომცემელი
ავტორი

მათემატიკა

მათემატიკა

ავთანდილ საგინაშვილი

თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი, გიორგი ბექაური

ქართული ენა და ლიტერატურა

ქართული ლიტერატურა, მოსწავლის წიგნი ნაწ. I და ნაწ. II, ქართული ენა

შპს „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი

მუსიკა

მუსიკა

შპს “გამომცემლობა ინტელექტი”

მარიკა ჩიკვაიძე

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ხელოვნება

შპს ” სულაკაურის გამომცემლობა”

ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია

მოქალაქეობა

მოქალაქეობა-მოსწავლის წიგნი

შპს “გამომცემლობა დიოგენე”

სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე

ისტორია

ისტორია-მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული.

შპს “გამომცემლობა დიოგენე”

ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე

გეოგრაფია

გეოგრაფია. მოსწავლის წიგნი. მოსწავლის რვეული.

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”

მ.ბლიაძე, მ.სეხნიაშვილი

ფიზიკა

ფიზიკა

შპს „ფოტონი“

ირმა ლორია, ნინო ქემოკლიძე

ბიოლოგია

ბიოლოგია

შპს “საგამომცემლო სახლი ტრიასი”

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი

ქიმია

ქიმია

შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“

თინათინ ბუთხუზი, სოფიკო ფაცაცია, თამარ ხატისაშვილი, მარინე კუჭუხიძე

რუსული ენა

Русский язык ( 8 класс) + Рабочая тетрадь

ბაკურ სულაკაური

მეგი კობერიძე

book

საგანი

სახელმძღვანელო
გამომცემელი
ავტორი
მათემატიკა
მათემატიკა
ავტორთა ჯგუფი: ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური, გ. ბექაური
თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი და გიორგი ბექაური
ქართული ენა და ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურა, მოსწავლის წიგნი, ქართული ენა
შპს საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”
ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი
მუსიკა
მუსიკა
“ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”
მარიკა ჩიკვაიძე
ხელოვნება
ხელოვნება
შპს “გამომცემლობა კლიო”
ბაკურ სულაკაური, ნანა იოსელიანი, სოფო ქებურია
ისტორია
საქართველოს ისტორია-პირველი და მეორე ნაწილი. მოსწავლის წიგნი.მოსწავლის რვეული
გამომცემლობა “დიოგენე”

ნატა ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე

გეოგრაფია
გეოგრაფია-მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული
შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”
მაია ბლიაძე, მ.სეხნიაშვილი
ფიზიკა
მე-9 კლასი
შპს „გამომცემლობა კლიო“-ს  და შპს “გამომცემლობა მერიდიანი”-ის ერთობლივი ნაწარმოები
უსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა, დინა ქიმერიძე, ქეთევან სეფიაშვილი
ბიოლოგია
მე-9 კლასი
შპს “საგამომცემლო სახლი ტრიასი”

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თინათინ ზარდიაშვილი

ქიმია
მე-9 კლასი
შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“
თინათინ ბუთხუზი, თამარ ხატისაშვილი, სოფიკო ფაცაცია, მარინე კუჭუხიძე

მოქალაქეობა

მოქალაქეობა-მოსწავლის წიგნი
გამომცემლობა”კლიო”
გოგოლაძე, ჯინჭარაზე

რუსული ენა

მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული
ბაკურ სულკურის გამომცემლობა
მეგი კობერიძე

book

საგანი
სახელმძღვანელო
გამომცემელი
ავტორი
მათემატიკა
მათემატიკა
შპს “გამომცემლობა ინტელექტი”
გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი
ქართული ენა და ლიტერატურა
ქართული ენა და ლიტერატურა, მოსწავლის წიგნი, X
შპს საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”
ვახტანგ როდონაია, ავთანდილ არაბული, მანანა გიგინეიშვილი , ლაურა გრიგოლაშვილი
საქართველოს ისტორია
საქართველოს ისტორია – პირველი და მეორე ნაწილი. მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული
გამომცემლობა  “დიოგენე”
ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე
ისტორია
ისტორია – პირველი და მეორე ნაწილი. მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული

პირველი ნაწილი – გამომცემლობა “დიოგენე”

მეორე ნაწილი – გამომცემლობა “ლოგოს-პრესი”

პირველი ნაწილი – ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე

მეორე ნაწილი –  გ.ევანისელი, მ.სურგულაძე, გ.არქანია, მ.ქარდავა

გეოგრაფია
მსოფლიოს გეოგრაფია-მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული
შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”
მაია ბლიაძე, მ.სეხნიაშვილი
ფიზიკა
ფიზიკა
შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ (ს/ნ 204876777 )
თემურ შენგელია, თეიმურაზ შენგელია, ოთარი ღონღაძე, მერაბ ტუღუში
ბიოლოგია
ბიოლოგია
შპს “საგამომცემლო სახლი ტრიასი”
ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თინათინ ზარდიაშვილი
ქიმია
ქიმია
გამომცემლობა „კლიო“
თინათინ ბუთხუზი, თამარ ხატისაშვილი, სოფიკო ფაცაცია, მარინე კუჭუხიძე
სამოქალაქო განათლება
სამოქალაქო განათლება-მოსწავლის წიგნი
 გამომცემლობა დიოგენე
სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე

book

საგანი
სახელმძღვანელო
გამომცემელი
ავტორი
მათემატიკა
მათემატიკა
ავტორთა ჯგუფი: ა.საგინაშვილი, თ. ბექაური, გ. ბექაური
თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი და გიორგი ბექაური
ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი

ქართული ენა

შპს საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”
ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი
ისტორია
ისტორია-პირველი და მეორე ნაწილი. მოსწავლის წიგნი. მოსწავლის რვეული
გამომცემლობა “დიოგენე”
ნატა ახმეტელი. ბ.ლორთქიფანიძე
საქართველოს ისტორია 
საქართველოს ისტორია-პირველი და მეორე ნაწილი. მოსწავლის წიგნი. მოსწავლის რვეული
გამომცემლობა “დიოგენე”
ნატა ახმეტელი. ბ.ლორთქიფანიძე
გეოგრაფია
გეოგრაფია – მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული
შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”
მაია ბლიაძე, მ.სეხნიაშვილი
ფიზიკა
ფიზიკა
გამომცემლობა “საქართველოს მაცნე”
მერაბ ტუღუში, თეიმურაზ შენგელია, თემურ შენგელია, ოთარ ღონღაძე
ბიოლოგია
ბიოლოგია
შპს “საგამომცემლო სახლი ტრიასი”
ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თინათინ ზარდიაშვილი
ქიმია
ქიმია
შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“
თინათინ ბუთხუზი, თამარ ხატისაშვილი, სოფიკო ფაცაცია, მარინე კუჭუხიძე
მოქალაქეობა

მოქალაქეობა

მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული

გამომცემლობა ”დიოგენე”
ს. ბაჩილავა, დ. ლოსაბერიძე, ქ.ღონღაძე

book

საგანი
სახელმძღვანელო
გამომცემელი
ავტორი
მათემატიკა
მათემატიკა
შპს “გამომცემლობა ინტელექტი”
გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი
ქართული ენა და ლიტერატურა
ქართული ენა და ლიტერატურა, მოსწავლის წიგნი, XII
შპს საგამომცემლო სახლი “სწავლანი”
ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი”
ნინო ტალახაძე
ისტორია
ისტორია
შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”
ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე