პრაქტიკული მეცადინეობა შ.ს.ს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ბაზაზე

 

კომენტარები