პრაქტიკული მეცადინეობა შ.ს.ს.-ს ბაზაზე

პრაქტიკული მეცადინეობა შ.ს.ს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ბაზაზე

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები