სხვა სკოლებიდან გადმომსვლელი მოსწავლეები მიიღებიან დონის განმსაზღვრელი ტესტირების და სკოლის ფსიქოლოგთან გასაუბრების საფუძველზე;

 

სწავლის საფასური

გადმომსვლელთათვის სწავლის გადასახადი 2022-2023 სასწავლო წელს შეადგენს  7000 ლარს.

მეორე შვილის მიღების შემთხვევაში, სწავლის საფასური მცირდება 10%-ით, მესამე და მეტი შვილის შემთხვევაში 15%-ით.

 

სკოლის ფორმა

სკოლის ფორმის შეძენა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: მცხეთის ქ. № 2;  ტელ:  +599 560 101

 

კვება

პირველი და მეორე კლასების მოსწავლეთათვის კვება უფასოა.

 

ტრანსპორტირება

მსურველებს სკოლა უზრუნველყოფს ტრანსპორტით.

მსურველთათვის გახანგრძლივებული ჯგუფი მუშაობს 18.00 სთ–მდე.

 

საბანკო რეკვიზიტები

შპს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI საუკუნე

 

TBC ბანკი 

ანგარიში: GE49TB7149136080100002