სხვა სკოლებიდან გადმომსვლელი მოსწავლეები მიიღებიან დონის განმსაზღვრელი ტესტირების და სკოლის ფსიქოლოგთან გასაუბრების საფუძველზე;

 

სწავლის საფასური

სწავლის საფასური უზრუნველყოფს პირველკლასელთა სახელმძღვანელოებს, ფორმას და კვებას და შეადგენს 8000 ლარს.

მეორე შვილის მიღების შემთხვევაში, სწავლის საფასური მცირდება 10%-ით, მესამე და მეტი შვილის შემთხვევაში 15%-ით.

 

სკოლის ფორმა

სკოლის ფორმის შეძენა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: ლადო კავსაძის ქ. № 8;  ტელ:  +599 156 946

 

ტრანსპორტირება

ტრანსპორტით მომსახურება მძღოლთან შეთანხმებით

 

კვება

პირველი და მეორე კლასების მოსწავლეთათვის კვება უფასოა.

 

საბანკო რეკვიზიტები

შპს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI საუკუნე

 

TBC ბანკი 

ანგარიში: GE49TB7149136080100002