დირექცია

მარიამ ქუთათელაძე – დირექტორი

მარიამ ქუთათელაძე

ქუთათელაძე მარიამ

 

ამზაშვილი ნანა

ამზაშვილი ნანა

კიკნაძე თამარი

კიკნაძე თამარი

ნანა ამზაშვილი  

ადმინისტრაციის მენეჯერი 

თამარ კიკნაძე  

სწავლების მენეჯერი

ახვლედიანი ელისო

გელაშვილი ეკატერინე

გელაშვილი ეკატერინე

 ელისო ახვლედიანი  

დაწყებითი სკოლის მენეჯერი

    ეკატერინე გელაშვილი  

ფინანსური მენეჯერი

გელაშვილი მარინა

გელაშვილი მარინა

მაგრაქველიძე ხათუნა

მაგრაქველიძე ხათუნა

მარინე გელაშვილი  

კანცელარიის მენეჯერი

ხათუნა მაგრაქველიძე  

ადმინისტრაციის კოორდინატორი

ოსეფაიშვილი თამარ

ოსეფაიშვილი თამარ

დაჩანიძე ნიკოლოზი

დაჩანიძე ნიკოლოზი

თამარ ოსეფაიშვილი  

მდივანი

ნიკოლოზ დაჩანიძე  

ლოჯისტიკის მენეჯერი