ქუთათელაძე მარიამ

დირექტორი

კიკნაძე თამარ 

სწავლების მენეჯერი

 

ამზაშვილი ნანა

ადმინისტრაციის მენეჯერი

 

გელაშვილი ეკატერინე

ფინანსური მენეჯერი

ახვლედიანი ელისო

დაწყებითი სკოლის მენეჯერი

მაგრაქველიძე ხათუნა

ადმინისტრაციის კოორდინატორი

ოსეფაიშვილი თამარ

მდივანი

გოგსაძე მაია

ბიბლიოთეკარი