დირექცია

ქუთათელაძე მარიამ

დირექტორი

 

კიკნაძე თამარი

კიკნაძე თამარ 

სწავლების მენეჯერი

 

ამზაშვილი ნანა

ამზაშვილი ნანა

ადმინისტრაციის მენეჯერი

 

გელაშვილი ეკატერინე

გელაშვილი ეკატერინე

ფინანსური მენეჯერი

 

ახვლედიანი ელისო

დაწყებითი სკოლის მენეჯერი

 

მაგრაქველიძე ხათუნა

მაგრაქველიძე ხათუნა

ადმინისტრაციის კოორდინატორი

 

ოსეფაიშვილი თამარ

ოსეფაიშვილი თამარ

მდივანი

 

გოქსაძე მაია

გოგსაძე მაია

ბიბლიოთეკარი