შპს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI საუკუნე