მსოფლიო ლიტერატურა

„მსოფლიო ლიტერატურა“ სკოლის საავტორო საგანია, რომელიც ისწავლება I-VIII კლასებში. საგნის სწავლების მიზანია კითხვისადმი ინტერესის გაღვივება, დისკუსიის კულტურის ჩამოყალიბება და მსჯელობის უნარის განვითარება. პროგრამა მოიცავს როგორც მსოფლიო ლიტერატურის  შედევრების ასევე, ლიტერატურული მიმდინარეობების გაცნობას.

საგნის სწავლება მოიცავს ორ კურსს:

I – V კლასები – საბავშვო ლიტერატურა

VI-VIII კლასები – მსოფლიო ლიტერატურა