მისამართი: უნივერსიტეტის ქ . 7, თბილისი, 0179

ტელ: +(995 32) 304240; +(995 32) 309065; 

მობ:+(995 599) 680 904; 

ელ.ფოსტა: [email protected]; ვებ გვერდი: www.21saukune.ge