კონტაქტი2019-01-21T02:31:36+00:00

მისამართი: უნივერსიტეტის ქ . 7, თბილისი, საქართველო , საფოსტო ინდექსი: 0179

ტელ: +(995 32) 304240:309065   ფაქსი: +(995 32) 309065;

ელ.ფოსტა: [email protected]; ვებ გვერდი: www.21saukune.ge