1)  რომელი კლასიდან ისწავლება ინგლისური?

ინგლისური ენის შესწავლა იწყება სწავლების პირველივე საფეხურზე – I კლასიდან. I-II კლასებში ისწავლება 6 აკადემიური საათი კვირაში; III-XI კლასებში 5 აკადემიური საათი კვირაში.

შიდასასკოლო გამოცდებთან ერთად, მოსწავლეებს ყოველწლიურად უტარდებათ საერთაშორისო სერთიფიკატის მოსაპოვებელი გამოცდის იმიტირება, ე.წ. MOC  ტესტები, რომელიც შემდეგ საფეხურებს მოიცავს:

 • III – IV კლასი – Starter
 • V კლასი – Mover
 • VI კლასი – Flyer
 • VII კლასი – KET
 • VIII – IX კლასი – PET
 • X – XI კლასი – FCE

2)    რომელი დამატებითი უცხო ენა ისწავლება სკოლაში?

მესამე კლასიდან მეთორმეტეს ჩათვლით, ჩვენს სკოლაში ისწავლება რუსული ენა, ხოლო მეშვიდე კლასიდან მოსწავლეებს ასარჩევად ვთავაზობთ მესამე – ფრანგულ, გერმანულ, ესპანურენის ოთხწლიან ინტენსიურ კურსს.

3)    რომელი დამატებითი საგნები ისწავლება სკოლაში?

სკოლის საავტორო პროგრამის თანახმად, სასკოლო პროგრამა პირველივე კლასიდან გამდიდრებულია სხვადასხვა საგნებითა და აქტივობებით:

 • თემატური გაკვეთილები
 • ჯანმრთელობის გაკვეთილები
 • მესამე უცხოური ენა
 • ჭადრაკი
 • ცეკვა
 • ყოველწლიური თეატრალიზებული პროექტები

4)    ემსახურება თუ არა სკოლას ტრანსპორტი?

სკოლას ემსახურება ორი სამარშრუტო ტაქსი.

*ვაკის ხაზი

*საბურთალოს ხაზი

5)    რამდენად დაცულია მოსწავლე სკოლაში?

სკოლასა და მის ტერიტორიაზე უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს სკოლის დაცვის სამსახური 24 საათის განმავლობაში. უცხო პირები, წინასწარი შეთანხმების გარეშე, სკოლის ტერიტორიაზე არ დაიშვებიან.

მოსწავლეს უფლება აქვს დატოვოს სკოლის ტერიტორია, მხოლოდ, სკოლის ადმინისტრაციისა და მშობლის თანხმობის შემთხვევაში.

დაცვის სამსახურთან ერთად, სკოლას ემსახურება პოლიციის ვაკე–საბურთალოს რაიონის მეორე ქვეგანყოფილება და სსიპ დპდ ვაკე-საბურთალოს დაცვის პოლიცია.

ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ ვუპასუხოთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებს.