სასკოლო პერიოდის განმავლობაში, შესაძლებელია, მოსწავლეს სხვადასხვა ტიპის პედაგოგიური ან ფსიქოლოგიური პრობლემა გაუჩნდეს. მაგალითად, სოციალურ გარემოში ადაპტაცია, აგრესიულობა, ზედმეტად პასიურობა, სიჯიუტე, პრობლემები სწავლაში. აღნიშნულ შემთხვევებში, ჩვენი სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახური გთავაზობთ შესაბამის კონსულტაციას, რომელიც დაინიშნება პედაგოგის ან მშობლის მოთხოვნის საფუძველზე სკოლის ფსიქოლოგთან წინასწარი შეთანხმებით.
ვფიქრობთ, მიღებული პროფესიული რეკომენდაციები დაგეხმარებათ ასაკობრივი განვითარებისთვის დამახასიათებელი პრობლემების ადვილად დაძლევაში.

 

თოლორაია მარიამ