ინგლისური ენის  კათედრა

ჩვენი სკოლის ინგლისური ენის კათედრის მიზანია ენობრივი უნარების ყველა მიმარულებით განვითარება ისე, რომ მოსწავლეებმა თავისუფლად შეძლონ მეტყველება და კომუნიკაცია სხვადასხვა ხალხებისა და კულტურების წარმომადგენლებთან, ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავება და ისეთი უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება, როგორებიცაა:  შემოქმედებითობა, თანამშრომლობა, კრიტიკული აზროვნება.

ჩვენი კათედრის მიერ შემუშავებული სწავლების პროგრამა შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს, რომლის  მიხედვით ინგლისური ენის ცოდნა განისაზღვრება შემდეგი დონეებით:

Beginner

Elementary

Pre-intermediate

Intermediate

Advance

 

ინგლისური ენის სახელმძღვანელოები

I კლასი      –    Our world 1

II კლასი     –  Our world 2

III კლასი   –  Our world 3, Reading and Writing 3

IV კლასი    –  Our world 4, Reading and Writing 4

V კლასი     –    Our world 5, Reading and Writing 5

VI კლასი    –    Our world 6, Reading and Writing 6

VII კლასი    – Close up B1

VIII კლასი   –  Close up B1+

IX კლასი     –  Close up B2

X კლასი       –  Close up C1

XI კლასი     –  First Expert 

XII კლასი   –  First Certificate Language Practice 

 

წიგნების შეძენა შესაძლებელია  – “ინგლისური წიგნი საქართველოში”

მის: თბილისი, ჭავჭავაძის ქ. 14, უნივერსიტეტის გამომცემლობის კორპუსი  

ტელ: + (995) 322 001 242

ვებგვერდი: www.englishbook.ge