გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი

 gakvetilebisganrigi