ჩვენი სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობა არჩევითი ორგანოა, რომელიც ორი სასწავლო წლის ვადით ირჩევა მოსწავლეების მიერ. მოსწავლეთა თვითმმართველობის მიზანია მოსწავლეებსა და სკოლის ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებისა და პრობლემების გადაწყვეტა  სკოლის პედაგოგიურ საბჭოს, ადმინისტრაციასა და მშობლებთან ერთად.

თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს საბაზო და საშუალო საფეხურის (VIII – XII კლასები) ყველა მოსწავლეს. არჩევნები ტარდება თანასწორობის საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით. ამავე პრინციპით, არჩეული თვითმმართველობის წევრები ირჩევენ პრეზიდენტს.

მოსწავლეთა თვითმმართველობა შეიმუშავებს თვითმმართველობის სტრუქტურას;

ქმნის სასკოლო კლუბებს და კომიტეტებს;

ირჩევს თავის წარმომადგენელს სკოლის დისციპლინურ კომიტეტში;

შეიმუშავებს და განახორციელებს ინიციატივებს მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით.

 2019-2020 წლის თვითმმართველობა:

პრეზიდენტი – ლევან ღვინერია

ლიზა ჩანტლაძე
ნასო ქორქია
სანდრო მარგველაშვილი
ლიზი გოძიაშვილი
ალექსანდრა ლომინაძე
მარიამ თვალჭრელიძე
ნატაშკა ჭანუყვაძე
ლუკა თოდუა
ნინი მოეონელიძე
ნატაშკა ჩარკვიანი
მარიამ გიორგაძე
კესო ციცქიშვილი
დათი არაყიშვილი
კატო ამბოკაძე
კიწი ლაგვილავა