თვითმმართველობა2019-04-01T21:31:26+00:00

ჩვენი სკოლის მოსწავლეთა თვითმართველობა არჩევითი ორგანოა, რომელიც ორი სასწავლო წლის ვადით ირჩევა მოსწავლეების მიერ. მოსწავლეთა თვითმართველობის მიზანია მოსწავლეებსა და სკოლის ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებისა და პრობლემების გადაწყვეტა  სკოლის პედაგოგიურ საბჭოს, ადმინისტრაციასა და მშობლებთან ერთად.

თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს საბაზო და საშუალო საფეხურის (VIII – XII კლასები) ყველა მოსწავლეს. არჩევნები ტარდება თანასწორობის საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით. ამავე პრინციპით, არჩეული თვითმართველობის წევრები ირჩევენ პრეზიდენტს.

მოსწავლეთა თვითმართველობა შეიმუშავებს თვითმმართველობის სტრუქტურას; ქმნის სასკოლო კლუბებს და კომიტეტებს; ირჩევს თავის წარმომადგენელს სკოლის დისციპლინურ კომიტეტში; შეიმუშავებს და განახორციელებს ინიციატივებს მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით.

 2019-2020 წლის თვითმართველობა:

პრეზიდენტი – ლადო ლელუაშვილი

ანაო ბაინდურაშვილი

ნიცი გოდაბრელიძე

ბარბარე ტაბიძე

ნუკა ქორიძე

ქეთი აბდუშელიშვილი

ნოდო დეისაძე

ნასო ქორქია

საშიკო ლომინაძე

კესო ციცქიშვილი

რეზი ხარაბაძე

საბა სულაბერიძე

ლიზი კიზივაძე

დათი არაყიშვილი

კატო ამბოკაძე