Building

ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI საუკუნე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაა, სადაც 400–მდე მოსწავლე თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის განათლებას ეზიარება და ოცდამეერთე  საუკუნის მოქალაქედ ყალიბდება.

ჩვენი სკოლის ისტორია არსებობის მესამე ათეულ წელს ითვლის და მჭიდროდაა დაკავშირებული  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 53–ე საშუალო  სკოლასთან, რომელიც ათწლეულების მანძილზე წარმატებული სასწავლო დაწესებულების სახელს ინარჩუნებდა. ამ სკოლას, ოთხ ათეულ წელზე მეტი საქართველოს დამსახურებული მასწავლებელი, ბრწყინვალების ორდენის კავალერი, ქ–ნი ლამარა მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა. სწორედ, მისი თაოსნობით, მისი ხანგრძლივი სასწავლო–აღმზრდელობითი გამოცდილებით და პროცესის ახლებური ხედვით დაარსდა “სკოლა XXI საუკუნე“. 2008-2009 სასწავლო წლიდან, სკოლა თანამედროვე მოთხოვნებზე გათვლილ შენობაში განთავსდა (პროექტის ავტორი, ბ–ნი კოკი ჟორჟოლაძე), რომლის კომფორტული და დაცული გარემო დიდწილად განაპირობებს სკოლის მისიის წარმატებით განხორციელებას.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენი სკოლა წამყვანი სასწავლო დაწესებულების სტატუსს ინარჩუნებს, რასაც უმთავრესად,  მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალთა გუნდის ერთიანი ძალისხმევა განაპირობებს.


direqtoriქალბატონი ლამარა მარგველაშვილის მიმართვა

ყმაწვილობა ყველაზე რთული პერიოდია ადამიანის ცხოვრებაში. ეს პიროვნების ფორმირების  უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. ჩემი პედაგოგიური მოღვაწეობის ნახევარსაუკუნოვანი გამოცდილება საშუალებას მაძლევს მოგახსენოთ, რომ გარემო, რომელშიც მოზარდის ინდივიდუალობა დაცული  და დაფასებულია, სწავლების მეთოდები ინოვაციური, მეცადინეობა კი წახალისებული, მნიშვნელოვნად განაპირობებს მის თავისუფალ, საკუთარ შესაძლებლობებში დაჯერებულ ახალგაზრდად ჩამოყალიბებას.

მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის ურთიერთპატივისცემა, კეთილგანწყობა და ნდობა, მოსწავლეების ურთიერთმხარდაჭერა, ჩვენი სკოლის ძირითადი მახასიათებლებია. აკადემიური პროგრამა, აქტივობების ფართო სპექტრი და სწავლების მეთოდოლოგია, მოსწავლის ნიჭის, მისი ინტერესების შესაბამისი ცოდნის მიღების ფართო შესაძლებლობებს იძლევა.

პროფესიონალთა მთელი გუნდის მონდომება და ძალისხმევა ჩვენი სკოლის ძირითად მიზანს ემსახურება: თითოეული კურსდამთავრებული კეთილშობილ, სამშობლოსა და თავისი ხალხის მოყვარულ,  თვითდამკვიდრებულ პიროვნებად ჩამოყალიბდეს; პიროვნებად, რომლისთვისაც სიკეთე, ადამიანების მიმართ გულისხმიერება და პატივისცემა, ოჯახისა და მეგობრების სიყვარული, ჩვენს მუდმივცვალებად სამყაროში უმთავრეს ფასეულობებად დარჩება.

 2010 წლის სექტემბერი


მრავალწლიანი გოცდილება და ტრადიციები