საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

საზოგადოებრივი მეცნიერებების შესწავლა ხელს უწყობს XXI საუკუნის თანამედროვედ მოაზროვნე მოქალაქის ჩამოყალიბებას.
თითოეულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, ვინ არის და საიდან მოდის, რომ შეძლოს ფეხი აუწყოს ტექნოლოიური და ინფორმაციული პროგრესის ეპოქას.
ჩვენი ტრადიციების, ისტორიის, გეოგრაფიული თავისებურებების და სამოქალაქო გამოცდილების შესწავლა ის საფუძველია, რომელიც მომავალ თაობას დაეხმარება სულიერი ღირებულებების შეძენაში. ბუნებრივია, ეს ხელს შეუწყობს პატრიოტულად განწყობილი პიროვნების აღზრდას, რაც ქვეყნის წინსვლის საწინდარია.
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრამ მოსწავლეებში მოტივაციის გაღრმავების მიზნით ჩაატარა გამოკითხვა, თუ როგორი უნდა იყოს თანამედროვე ადამიანი? რა თვისებები უნდა ჰქონდეს მას?
მივიღეთ ძალიან საინტერესო სურათი:
-კრიტიკული აზროვნება ( აზროვნება, რომელიც გაძლევს უნარს შეეჭიდო და გადაჭრა პრობლემა)
-ღირსება
-ტრადიციები ( ჩვენი სიმდიდრე და პრიორიტეტი)
-მოქალაქეობრივი თვითშეგნება ( XXI საუკუნის ადამიანის აუცილებელი თვისება)
-შემოქმედების უნარი
-ცოდნა ( რთულად მისაღწევი, მაგრამ საოცრად ღირებული)
ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის მიერ შემუშავებული გეგმა თითოეული ამ უნარისა და თვისების განვითარებასა და გაღრმავებაზეა ორიენტირებული.