2014 წლის, 10 მაისს თიბისი გალერეაში ჩატარებულ კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო თემები, რომლებიც შეირჩა კონკურსის შედეგად. კონკურსში მონაწილეობა მიიღეს ზოგადსაგანმანათლებლო  საჯარო და კერძო სკოლების პედაგოგებმა საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონიდან. წინასწარ შედგენილი შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით კონფერენციისათვის შეირჩა ინოვაციური, საინტერესო და აქტუალურ თემები. მოხსენებები წარმოდგენილი იყო როგორც ზეპირი, ასევე სტენდური პრეზენტაციის სახით.

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს მოწვეულმა სტუმრებმა ილიას უნივერსიტეტიდან, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრიდან, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტიდან, მეცნიერებმა და განათლების წამყვანმა სპეციალისტებმა, რომელთა გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგიური საზოგადოებისათვის.


2015  წლის  16  მაისს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა  XXI  საუკუნე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით ჩაატარა ყოველწლიური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

კონფერენციის თემა :  სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციის განვითარება