სპორტში ჩატარდა მხიარული სტარტების კვირეუილი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს  III-IV-V-VI კლასის მოსწავლეებმა. გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან სიგელებით.

კომენტარები