22 აპრილს დედამიწის დღესთან დაკავშირებით  ჩატარდა პროექტების კონკურსი VI კლასის მოსწავლეებს შორის. გამოვავლინეთ გამარჯვებული ჯგუფები რომლებსაც გადაეცათ სიგელები. პროექტების შეფასებაში პედაგოგებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებმა.

 

კომენტარები