7 მაისს ჩატარდა კონკურსი „უჯრედის მოდელირება“. სხვადასხვა ნომინაციის შესაბამისად გამოვავლინეთ წარმატებული ჯგუფები. მოდელების შეფასებაში პედაგოგებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებმა. გამარჯვებულ ჯგუფებს გადაეცათ სიგელები.

კომენტარები