კალიგრაფიის კონკურსის დასკვნითი ტური მიეძღვნა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებას. მოსწავლეებმა დაწერეს და დაასურათეს ფრაგმენტები ვაჟას პოეზიიდან. 22 დეკემბერს კალიგრაფიის კონკურსში გამარჯვებულ მოსწავლეებს გადაეცათ სიგელები და წიგნები.

 

კომენტარები