19 აპრილს გაიმართა ინგლისური ენის მართლწერის კონკურსი IV კლასის მოსწავლეებს შორის. ღონისძიება იყო სახალისო და საინტერესო.
გამოვლინდა სამი გამარჯვებული მოსწავლე:
1) ანიტა ყარალაშვილი
2) ნიკოლოზ ჩოჩია
3) მარიამ თოფურია

კომენტარები