ჩვენი სკოლის X კლასის მოსწავლეებმა ვერიკო ყუფუნიამ, თინა ჯანიაშვილმა, ლიზა სურგულაძემ და ნიკა გიორგაძემ მონაწილეობა მიიღეს “ევროპულ სკოლაში” ჩატარებულ “მოსწავლეთა პროექტების საერთაშორისო კონფერენციაში”.
კონფერნეციის მონაწილეებმა გააცნეს აუდიტორიას თავიანთი კვლევები და პროექტები, მათ გადაეცათ სიგელები.

კომენტარები