შეხვედრა დავით გოგიჩაიშვილთან, ტრენერ-კონსულტანტი ადამიანური რესურსების მართვის დარგში.
საუბარი თემაზე: “ჩემი მომავალი პროფესია – როგორ გავაკეთო სწორი არჩევანი”.

კომენტარები