2018 წლის ივნისში სკოლა XXI საუკინის მოსწავლეებმა წარმატებით ჩააბარეს სასერტიფიკატო გამოცდა რუსულ ენაში და მოიპოვეს ენის ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატები.
ვულოცავთ ამ წარმატებას ჩვენს მოსწავლეებს :

აბდუშელიშვილი ქეთევან; (B1)
ტაბიძე ბარბარე;(В1)
ჯაფარიძე ნინო;(В1)
კანდელაკი ნატალია;(В1)
ბახტაძე ქეთევან;( A2)
ნოზაძე მარიამ; (A2)
ასათიანი სოფიო; (A2)
ფირცხალაიშვილი ლუკა; ( А2)
ბალაიშვილი გიორგი; ( А2)
ფრანჩუკი ანასტასია; ( А2)
გელაძე ელენე;( А2)
შჩერბინა ელენე;( А2)
გუმბერიძე ზურაბი;( А2)
ადეიშვილი ანდრია; ( А2)

კომენტარები