ჩვენი სამშობლოს მხარეების გეოგრაფიის, ისტორიის და ეთნოგრაფიული თავისებურებების ინტეგრირებული შესწავლა, იმ კულტურული მცენარეებისა და მათგან დამზადებული კერძების გაცნობა, რომლებსაც ჩვენი წინაპრები ათასობით წლების განმავლობაში საკვებად იყენებდნენ.

კომენტარები