ჩატარდა მოსწავლეთა თვითმმართველობის 2019-20 სასწავლო წლის საბჭოს წევრებისა და პრეზიდენტის არჩევნები მე-8, მე-9, მე-10, მე-11 და მე-12 კლასების მოსწავლეთა მიერ დასახელებული კანდიდატების სიის მიხედვით.
ხმათა უმრავლესობით თვითმართველობის პრეზიდენტად არჩეულ იქნა მე-11 კლასის მოსწავლე, ლევან ღვინერია.

კომენტარები